Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i galleganger/-blære

/upload/galle/galle.gifGallegangene går fra leveren til duodenum og danner et finforgrenet system. Gallegangene er forbundet med galleblæren, som er et lite hulorgan på undersiden av leveren.

Gallegangene består av:

 • intrahepatiske galleganger
  • gallekapillærer
  • leverlappens galleganger 
 • ekstrahepatiske galleganger
  • leverens felles utførselsgang 
  • galleblæregangen
  • den felles gallegangen
  • galleblæren

Gallegangskreft (kolangiokarsinom) og galleblærekreft (cancer vesica fellea) er i de fleste tilfeller adenokarsinomer. Gallegangskreft fordeler seg med 60 % forekommende sentralt i leverhilus, 20 % i intrahepatiske galleganger og 20 % i ekstrahepatiske galleganger.

Galleblærekreft regnes som relativt sjelden, men er som regel aggressiv med tidlig metastasering til lymfeknuter.

Forekomst

I Norge ble det i 2012 påvist 187 nye tilfeller gallegangskreft/galleblærekreft, og sykdommen er økende i befolkningen.

Galleblærekreft forekommer noe oftere hos kvinner. Begge krefttyper opptrer hovedsaklig i 50–70 årsalderen.

Aldersspesifikk forekomst av kreft i gallegang/-blære, 2008–2012.

Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av kreft i gallegang/-blære, 1953–2012.

Kilde: Kreftregisteret

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2014