Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Føflekkreft

Føflekkreft (malignt melanom) oppstår i de aller fleste tilfeller i hud, men kan også oppstå i slimhinner (nese-, munnhule-, genital- og tarmslimhinne), øye og i lymfeknuter.

Hos kvinner forekommer føflekkreft oftest på ekstremitetene, mens hos menn er den vanligste lokalisasjonen overkropp og hode/hals.

Føflekkreft i slimhinne oppstår hyppigst i hode/hals-regionen. Den vanligste lokalisasjonen er nesekavitet.

Uvealt malignt melanom er den vanligste primære maligne svulsten i øyet.

Forekomst

I 2012 ble det registrert 1755 nye tilfeller av føflekkreft i hud i Norge, omtrent likt fordelt på begge kjønn (1). Det er den nest hyppigste kreftformen i aldersgruppen 15–54 år og forekomsten er mer enn dobbelt så hyppig i Sør-Norge sammenliknet med Nord-Norge. Forekomsten av føflekkreft i Norge er blant de høyeste på verdensbasis (2,3).

I 2005 ble det registrert totalt 79 tilfeller av føflekkreft i slimhinner i hode-halsregionen. Det er cirka 40 tilfeller av føflekkreft i øyet per år, utgående fra iris, corpus ciliare eller choroidea (85%).

Aldersspesifikk forekomst av føflekkreft i hud, 2008–2012.

Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av føflekkreft i hud, 1953–2012.

Kilde: Kreftregisteret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2014