Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oncolex er et oppslagsverk for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft og er skrevet for helsepersonell som jobber innen kreftomsorgen. Les mer >>

Lungekreft27.03.14

Krefttypen lunge er revidert og  godkjent for et nytt år. Bare små endringer er gjort.

Alle krefttyper i Oncolex skal godkjennes hvert år av ansvarlige fagpersoner, men eventuelle endringer i innholdet kan forekomme oftere.