Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oncolex er et oppslagsverk for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft og er skrevet for helsepersonell som jobber innen kreftomsorgen. Les mer >>

Høygradig VIN

Ytre kvinnelige kjønnsorgan24.03.15

Krefttypen ytre kvinnelig kjønnsorgan er revidert. Mye nytt når det gjelder histologi og behandling.

Til krefttypen >>>

Nasjonalt register for medikamentell behandling (NRMB)

Fra og med  2015 vil ikke lenger Z-kodene ha betydning for ISF-refusjonen. ICD-10 kodene vil derfor bli fjernet i registeret.

Alle krefttyper i Oncolex skal godkjennes hvert år av ansvarlige fagpersoner, men eventuelle endringer i innholdet kan forekomme oftere.

Søk hele nettstedet